CHK BIOTECH-ийн TB/NTM Нуклейн хүчлийн флюресцент тоон ПГУ-ын иж бүрдэл нь CE гэрчилгээ авсан.

HPV-CE


Шуудангийн цаг: 2022 оны 9-р сарын 23-ны хооронд