CHK BIOTECH-ийн Flocked Swabs and Nuclein acid Reagent нь CE гэрчилгээ авсан.

HPV-CE


Шуудангийн цаг: 2022 оны 9-р сарын 23-ны хооронд